hall-karbsenäpp / gray flycatcher / muscicapa striata

loodus : Ihaste, Sangviini 18, hall kärbsenäpp, kärbsenäpp, lind, loodus, mets, puu, suvi