lõoke / lark / alauda arvensis

lõoke : lõoke, põldlõoke, lind