20160706 171208  sArea=110111111 : Scotland, lennuk, taevas 20160706 190731  sArea=111110110 : Scotland, lennuk, taevas